© Bosse Haglund 2009                    

         Hem

         Om

         (b)Loggboken

         Galleri

         Uppdrag

         Lombok

         Prints

         Veckans bild

         Kontakt

         Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lomhört från lomvatten

 

    Martin Tjernberg, fauna & flora Nr 2 2009

    Lommar är fascinerande och mystiska fåglar vars läten, utseende och

    beteende satt fantasin i rörelse hos människan under tusentals år. Det

    är inte konstigt att man låter sig förundras av och samtidigt beundrar

    dessa "urtidsvarelser".

 

    Tre personer som vigt stora delar av sina liv åt att umgås med, studera

    och dokumentera de två i Sverige häckande lomarterna är Mats OG

    Eriksson, Bosse Haglund och Janos Jurka. I den nyligen utkomna boken

    I svenska lomvatten - myter, möten, minnen och manér redogör dessa

    lomfantaster för nästan allt som är värt att veta om smålom och storlom;

    allt från myter och folktro - lommarna förekommer t.o.m. i skapelseberät-

    telser bland nordamerikanska indianer - till ingående fakta om utbredning,

    status, ekologi, hot och åtgärder. Insprängt mellan rena faktaavsnitt om 

    respektive lomart finns två personligt skrivna kapitel; dels Janos Jurkas

    dagboksanteckningar från smålomarnas tjärn, dels Bosse haglunds själv-

    upplevda möten med storlom. Förutom att boken är mycket läsvärd är

    den späckad med underbara bilder på lommarna och naturen vid deras

    häckningslokaler. Man kan riktigt känna lukten av skvattram och pors

    när man sitter vid smålommens tjärn eller uppleva fukten en dimmig tidig

    morgon vid klarvattensjön, ackompanjerad av de ylande storlommarna.

 

    Boken avslutas med en diger litteraturlista om lommar, bestående av

    109 referenser.

 

    Personligen anser jag att lomboken är en riktig "pärla", inte enbart för

    lomfantasternas växande skara utan för alla som har ett intresse för

    djur och natur, för att inte tala om alla de som gillar vackra fotografier.

    En önskan från min sida vore dock att världens övriga tre lomarter

    kunde ha fått sig tilldelat varsin sida i bokens avslutande del.

 

 

 

Fotograf

Bosse Haglund